Voice Dialogue
HomeHva er hypnoseTerapeuterTerapiformerKurs og foredragNyttige linkerSelvhypnoseKontaktinfo.

Avreaksjonsterapi 
NLP 
Voice Dialogue 

 

 

[Home][Terapiformer][Voice Dialogue]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voice Dialogue (VD) er en effektiv metode for å trene opp vår selvbevissthet om hvem vi er og hva vi egentlig ønsker oss i livet. Samtidig er VD et meget effektivt terapeutisk verktøy. Dialog metoden har vist seg for eksempel å være svært nyttig for å bedre parforhold, forløse indre konflikter som skaper indre uro og beslutningsvegring, selvdestruktivitet, og ikke minst å komme i kontakt med din egen styrke og kraft, slik at du kan leve ut ditt fulle potensiale.

VD er i prinsippet en “dialog med våre indre stemmer eller delpersonligheter, våre SELV. Hvert av disse selvene i personligheten vår har sin egen måte å tenke, føle, observere og være på. Selvene er energimønstre (eller bevissthetsmønstre) som vi har utviklet gjennom livet. Ofte identifiserer vi oss med en eller flere delpersonligheter, våre såkalte primær-selv, mens andre deler av vår personlighet ikke tillates særlig spillerom i det daglige.

Ofte er primær-selvene våre svært engstelige for de personlighetstrekkene som er ulik seg selv, og det oppstår undertrykte-selv. I VD inviteres de ulike selvene til å snakke fritt fra sitt eget perspektiv og syn på livet. Fritt betyr uten innblanding fra egoet, som ofte identifiserer seg selv med mer kritiske delpersonligheter, som vår indre kritiker eller kontrolleren. Det er ofte en lettelse å bli kjent med disse delene i oss selv, og det blir enklere å skape ønskede endringer i livet når vi ikke alltid går på ”auto-pilot”. Å gå på auto-pilot i livet betyr at vi lar primær-selvene sitte i førersetet av livet vårt, og vi undertrykker mange andre sider og behov i oss som ikke får realisert seg.

Dette oppleves ofte som energitap, mismot, frustrasjon, utilfredshet og indre uro. Noen ganger ”spretter” de undertrykte delene i oss frem nå vi drikker alkohol drar på ferie og lignende, når de ”daglige rutinene” eller forsvaret til primær-selvene svekkes. Et viktig grunnlag for utvikling av vår personlighet er polariteten mellom sårbarhet og makt. Når vi våger å utforske vår egen sårbarhet er dette ofte starten på å skape et liv med større trygghet, indre ro og selvtillit.

VD er en enkel og elegant måte å skape ønskede endringer. Teorien bak VD er basert på Jungs teorier og videreutviklet av trender som Psykodrama, Gestalt, Transaksjonsanalyse og Psykosynthese. Med VD kan man gå så dypt inn i seg selv og så vidtspennende man bare våger selv. Det er en fantastisk spennende reise å utforske vårt indre og det vi rommer.

VD hjelper oss å bli kjent med, og ikke minst trygg på oss selv i alle dimensjoner. Når vi tør å utforske og være i mer bevisst kontakt med ulike deler av oss selv endrer vår bevissthet seg. Den blir større, videre, mer helhetlig og vi blir mer selvaksepterende. Det endrede synet på oss selv, øker våre muligheter i livet og vi får et bedre forhold til oss selv og til andre.

Voice Dialogue har vist seg å være enda mer effektiv i kombinasjon med hypnose.

 

 

 

   

[Home][Hva er hypnose][Terapeuter][Terapiformer][Kurs og foredrag][Nyttige linker][Selvhypnose][Kontaktinfo.]

Copyright (c) 2009 alphaterapi og alphahypnose. All rights reserved.

tanvir@alphaterapi.no