Personlighetstest
HomeHva er hypnoseTerapeuterTerapiformerKurs og foredragNyttige linkerSelvhypnoseKontaktinfo.

[Home][Hva er hypnose][A][B][C][D][F][G][H][I][K][M][N][Personlighetstest]

 

 

 

Nedenfor finner du en personlighetstest, har du tenkt til å bestille time hos oss er det fint om du har gjort den testen under og tar med resultatene til din første time.

VAK-TEST

1. Tenk tilbake på ulike situasjoner i livet ditt hvor du synes du har lært mye. Dette kan være i skolen, på jobben, på fritiden, sammen med andre eller for seg selv. Tenk på selve læringssituasjonen og prøv å finn ut hva som kjennetegner denne eller liknende situasjoner:

a. Den er preget av at du har fått mye visuell informasjon

b. Du har blitt fortalt og/ eller lyttet til informasjonen som blir gitt

c. Du har lært ved selv å gjøre det

2. Når jeg skal ta en beslutning er jeg mest tilbøyelig til:

a. Å se for meg hvordan utfallet/ løsningen blir i mitt eget hode

b. Å føre en egen indre dialog med meg selv om riktig beslutning

c. Å kjenne etter min indre fornemmelse/ følelse av hva som er riktig

3. Det er en søndag med glitrende vær og du bestemmer deg for en friluftstur til et område du liker veldig godt. Du går alene, og når du kommer hjem ønsker du å fortelle noen du kjenner godt om inntrykkene fra denne turen. Hvordan beskriver du stemningen på denne turen?

a. Ved å gjenfortelle bildene/ de visuelle synsinntrykkene du husker

b. Ved å fortelle hva du hørte (lyder, stillhet, dyr mm.)

c. Ved å beskrive dine egne indre følelser ved en slik tur (ro i sinn mm.)

4. Hvis jeg skal vurdere meg selv uttrykker jeg meg best ved:

a. På en billedlig måte illustrere med hvilke øyne jeg ser på meg selv

b. Bevisst bruke min egen stemme på en fortellende måte

c. Uttrykke mine egne følelser og fornemmelser

5. Du har fått i oppgave på jobben å undervise 5 av dine kollegaer i et teoretisk arbeidsområde du behersker godt. Undervisningen skal ta en dag, og du står fritt i hvordan du skal legge opp denne dagen. Hvordan ville du legge undervisningen?

a. Ved hjelp av mange visuelle stimuli som flip-overs, overheads mm

b. Ved å fortelle dine egne erfaringer/ viten og skape diskusjon i gruppen

c. Ved å la kollegaene selv forsøke å gjøre ting i praksis

6. Selv er jeg mest opptatt av:

a. Hvordan ting ser ut, bilder, farger og fargekombinasjoner

b. Lytte til lyder i mine omgivelser, støy, musikk, kjente/ ukjente lyder

c. A kjenne på ting, deres tekstur, overflate, ta og føle å på

7. Du har hatt en god dag på jobben og fått mye skryt fra mange omkring en oppgave du virkelig har lyktes med. Nå sitter du hjemme alene i din egen godstol og tenker igjennom denne oppgaven. Du gir deg selv ros, men på hvilken måte?

a. Ved å se for deg situasjonen og/ eller andre liknende situasjoner

b. Ved å snakke med deg selv og gi deg selv ros

c. Ved å finne frem den gode indre følelsen av å ha lyktes

8. Du skal lære deg å benytte et nytt redskap/ verktøy. Hva foretrekker du?.

a. Se hvordan en person bruker det og deretter modellere vedkommende

b. Få høre om det, om hva det brukes til og hvordan det benyttes

c. Få det i hendene og starte å prøve det ut og lære på denne måten

9. Du er innkalt til opplæring i et nytt system på jobben. Opplæringen går over to dager og er rimelig intensiv. Hvordan ville du foretrekke at opplæringen skjedde?

a. Mange visuelle presentasjoner (Flip, overhead, utdelt tekstmateriale)

b. Foredrag, spørsmål og plenumsdiskusjoner

c. Muligheten til selv å kunne prøve ut og lære ved å gjøre det

10. Sommerens ferietur står for døren og du tenker igjennom hva som er viktig for deg for at denne skal bli vellykket:

a. Muligheten til å se nye eller kjente steder

b. Ro og stillhet til å kunne tenke og filosofere litt for deg selv

c. Viktigheten av å finne den rette feriestemningen/ følelsene i deg selv

11. Tenk tilbake på en sommerdag i skjærgården med sommer, sol og badeliv. Hva kan du lettest forestille deg ved dette minnet?

a. Klare bilder av blått hav, strender, barn og voksne som bader

b. Lyden av bølgeskvulp, måkeskrik, stemmene til glade barn

c. Følelsen av saltvann/ varm luft, gå i myk sand, lukt av hav og solkrem

12. Hvis du tenker gjennom ditt eget ordforråd hvilke ord benytter du oftest? (Tenk for eksempel at du skulle beskrive et forslag til en ny kontorløsning på arbeidsplassen din i et gruppemøte).

a. Ser ut som, fokus, forestille deg, se ting i perspektiv, se det i lys av, beskrive farger, titte på, se for deg, designe mm.

b. Det høres riktig ut, nå må vi lytte til, diskutere, ha en dialog, støy, fortelle, overhøre, samtale, klinger godt mm

c. Kjennes riktig ut, god magefølelse, føles rett, gripe tak i, berører, lett/ tung innvending, jeg føler, dine følelser mm.

13. De viktigste signalene jeg tolker fra andre mennesker er:

a. Det jeg ser i kroppsspråket, ansiktsuttrykk, mimikk

b. Tonefallet og måten de sier ting til meg på

c. Mine egne følelser og intuisjon på hvordan jeg opplever dem

14. Hvis jeg skal vurdere meg selv er jeg dyktig til å:

a. Huske og skape nye indre bilder av steder, hendelser, personer mm

b. Huske hva mennesker har sagt og sitere dem

c. Være bevisst på mine egne følelser og hva jeg ler

Tell  antall a,er du har og antall b,er  og tilslutt antall c,er .

Det du har skåret høyest på er dine preferanser.

Visuell = tenker i bilde      Auditiv = tenker i ord.   Kinetisk =  bruker intuisjon og følelser

     A                                                      B                                             C

 

 

Copyright (c) 2009 alphaterapi og alphahypnose. All rights reserved.